Vinterhem

En by nästlad ibland kullarna nära Kummelbergen, längs Nentirdalens västra gräns. Kungens väg kommer till Vinterhem från Fallkröna och leder vidare mot sydväst, ut ur dalen.

Befolkning: 977 (på landsbygden, bara några dussin bor permanent i själva byn)

Styrs (mer eller mindre) av Herr Padraig. Andra viktiga personer är Valthrun den Förutseende.

Strax norr om Vinterhem ligger Mörkerborgen.

Vinterhem

Jonas' 4e D&D Bolongo