Vaester

En befäst stad som ligger i utkanten av det gamla imperiets territorium, långt till sydost om Nentirdalen.

Har ofta problem med demoner, odöda och dylika varelser, eftersom ett komplex av grottor i stadens närhet tydligen har kopplingar till andra, mörkare, världar.

Vaester

Jonas' 4e D&D Bolongo