Therund

På det gamla imperiets dagar var detta ett kungarike, men numera har dess gränser krympt och härskaren kallar sig bara baron. Den nuvarande baronen heter Perenon.

Huvudstaden (som också heter Therund) ligger ungefär en veckas resa sydväst om Vinterhem, längs Kungens väg.

Har sedan gammalt en allians med eldarinriket Celduilon.

Therund

Jonas' 4e D&D Bolongo