Saarun Khel

Det gamla minotaurriket som hade sitt centrum i labyrinten under Åskspiran.

Gick under för 300 år sedan i ett religiöst inbördeskrig mellan Baphomets och Torogs anhängare.

Saarun Khel

Jonas' 4e D&D Bolongo