Nerath

Det gamla kejsardömet, i människornas minne. Det vill säga det senaste av många imperier som har härskat över stora delar av världen.

Uppstod för ca 400 år sedan och gick under för ca 100 år sedan. Rester av det lever kvar i form av byggnadsverk, adelstitlar och gamla berättelser om fornstora dagar.

Nerath

Jonas' 4e D&D Bolongo