Nentirdalen

Ett område av blandad terräng (ängar, skogsdungar, kullar) som ligger inkilat mellan bergskedjor till öster och väster, och djupa urskogar till norr och söder. Dalen får sitt namn från floden Nentir, som flyter söderut från sjön Nen.

Dalen var en nordlig gränstrakt inom kejsardömet Nerath tills det gick under för 100 år sedan.

Viktiga platser inom dalen:

Fallkröna

Vinterhem

Åskspiran

Nentirdalen

Jonas' 4e D&D Bolongo