Mörkerborgen

En gammal ruin i vildmarken norr om Vinterhem. Inte mycket står kvar ovan mark, men de underjordiska våningarna är relativt välbehållna.

Mörkerborgen

Jonas' 4e D&D Bolongo