Fallkröna

En handelsstad belägen vid Nentirflodens vattenfall, i mitten av Nentirdalen. Två gamla vägar från Neraths tid möts här: Handelsvägen som leder österut till Hammarfast och Kungens väg som dels går nordväst till Vinterhem (och därifrån vidare mot sydväst), dels sydöst förbi Harkenveden.

Befolkning: 1350, samt ytterligare 900 i kringliggande gårdar.

Fallkröna styrs av Vaktlorden Faren Markelhay. Andra intressanta invånare inkluderar Högseptarken Nimozaran den Gröne och den förslagna handelskvinnan Amara Azaer.

Fallkröna

Jonas' 4e D&D Bolongo