Åskspiran

Ett högt fristående berg i Nentirdalen. Ligger nära Handelsvägen mellan Fallkröna och Gryningsmedjans berg. Bergets topp omges ofta av åskmoln.

Under Åskspiran finns en labyrint av gångar, rum och grottor som en gång i tiden utgjorde minotaurernas rike Saarun Khel. Idag ligger det mesta i ruiner och har övertagits av diverse ljusskygga varelser. Den enda plats som är någorlunda säker för utomstående är Sjupelarhallen.

Från Åskspirans labyrinter finns det gångar som leder vidare ned i Undermörkret.

Åskspiran

Jonas' 4e D&D Bolongo