Tag: odöd

Results

  • Keegan

    Den siste befälhavaren över Mörkerborgen på det gamla imperiets tid. Hans sinne förvändes av den mörka energi som sipprade ut från revan till Skuggriket, och han dräpte sin egen familj och större delen av garnisonen innan han själv föll i strid. På …

  • Zirithian

    En gång en krigare hängiven Lolth som tjänade Matrona Urlvrain. Slöt sedermera en pakt med Orcus och förlänades en vampyrs krafter samt det magiska svärdet _Nightbringer_. Tjänar som Hordmästare i Dödsholt och strävar efter att upphöjas till Orcus' …

All Tags