Tag: magiker

Results

 • Nimozaran den Gröne

  En åldrande trollkarl som tycker om att titulera sig "Översteseptark", trots att gillet inte är lika stort som under Neraths dagar. Det består faktiskt numera enbart av honom själv, hans lärjunge Tobolar och Alec. Men Nimozaran kan lära ut en del …

 • Orontor

  En svarthårig man på 30-någonting med en sur uppsyn. Hade ansvar för Sjupelarhallen när gruppen vistades där. Gav dem i uppdrag att eliminera Paldemar när han fick veta vad som pågick. Sändebud från Saaruns magiker till Phaervorul.

 • Paldemar

  Låg bakom allt mystiskt som hände i Åskspirans Labyrint. Hans plan var att få fullständig kontroll över Åskspiran, och därefter den omgivande landsbygden. Dyrkade Vecna. Dräptes av gruppen innan han hunnit sätta de viktigaste delarna av planen i …

 • Karavakos

  Karavakos härskade en gång över ett stort rike med diabolisk hjälp, men hans avtal slog slint och han fängslades för all framtid i en utomdimensionell pyramid. Hans själ och personlighet delades med tiden och under pyramidens magiska inflytande upp i …

All Tags