Tag: lärd

Results

  • Valthrun den Förutseende

    Besitter mycket historisk kunskap om Nentirdalen i allmänhet och området kring Vinterhem i synnerhet. Har ett stort bibliotek där han kan leta efter annan information. Valthrun har också visat sig leva upp till sitt namn genom att ibland få visioner av …

  • Rualiss

    Celduilons utsände till Måntrappa. Har varit på plats de senaste åtta åren. Är inte särskilt glad över att behöva tillbringa tid utanför Fériket, och är därför otålig och något ohövlig mot alla som han inte är tvungen att behandla artigt. Är mycket …

All Tags