Tag: krigare

Results

  • Bax

    Den siste överlevande av Etherans följeslagare. När gruppen träffar honom är han djupt deprimerad, men de får honom att åtminstone ta sig an Måntrappas försvar. Efter att Etheran återupplivats viker inte Bax från hans sida.

  • Zirithian

    En gång en krigare hängiven Lolth som tjänade Matrona Urlvrain. Slöt sedermera en pakt med Orcus och förlänades en vampyrs krafter samt det magiska svärdet _Nightbringer_. Tjänar som Hordmästare i Dödsholt och strävar efter att upphöjas till Orcus' …

All Tags