Tag: fiende

Results

 • Ninaran

  En alvkvinna som låtsades vara äventyrare, men i själva verket tillhörde Orcuskulten och spionerade på Vinterhem för Kalarels räkning. Dräptes av gruppen när hon uppväckte de döda för att anfalla Vinterhem.

 • Kalarel

  Överstepräst för en Orcuskult som kom till Nentirdalen för att öppna en portal till ett Orcustempel i Skuggriket. Portalen fanns i katakomberna under Mörkerborgen nära Vinterhem. Om han lyckats hade horder av odöda svämmat ut för att erövra landet. Dö …

 • Orcus

  En av de mäktigaste demonerna som dväljs i Avgrunden, mäktig nog att utgöra ett hot mot självaste gudarna. De flesta i hans horder är odöda, men hans kulter är ändå oroväckande vanligt förekommande i de levandes värld. Strävar efter att avsätta …

 • Paldemar

  Låg bakom allt mystiskt som hände i Åskspirans Labyrint. Hans plan var att få fullständig kontroll över Åskspiran, och därefter den omgivande landsbygden. Dyrkade Vecna. Dräptes av gruppen innan han hunnit sätta de viktigaste delarna av planen i …

 • Vecna

  Vecnas domän är allt som ingen borde veta och allt som någon vill hålla hemligt. Tar formen av en lich som saknar ett öga och en hand.

 • Karavakos

  Karavakos härskade en gång över ett stort rike med diabolisk hjälp, men hans avtal slog slint och han fängslades för all framtid i en utomdimensionell pyramid. Hans själ och personlighet delades med tiden och under pyramidens magiska inflytande upp i …

 • Skalmad

  En trollhövding som samlat en stor armé och nu kallar sig kung. Sägs besitta magisk kraft och ha ersatt ett av sina ögon med något slags magisk kristall.

 • Zirithian

  En gång en krigare hängiven Lolth som tjänade Matrona Urlvrain. Slöt sedermera en pakt med Orcus och förlänades en vampyrs krafter samt det magiska svärdet _Nightbringer_. Tjänar som Hordmästare i Dödsholt och strävar efter att upphöjas till Orcus' …

All Tags