Tag: demon

Results

  • Orcus

    En av de mäktigaste demonerna som dväljs i Avgrunden, mäktig nog att utgöra ett hot mot självaste gudarna. De flesta i hans horder är odöda, men hans kulter är ändå oroväckande vanligt förekommande i de levandes värld. Strävar efter att avsätta …

All Tags