Tag: Troll

Results

  • Skalmad

    En trollhövding som samlat en stor armé och nu kallar sig kung. Sägs besitta magisk kraft och ha ersatt ett av sina ögon med något slags magisk kristall.

All Tags