Tag: Område

Results

  • Nentirdalen

    Ett område av blandad terräng (ängar, skogsdungar, kullar) som ligger inkilat mellan bergskedjor till öster och väster, och djupa urskogar till norr och söder. Dalen får sitt namn från floden Nentir, som flyter söderut från sjön Nen. Dalen var en …

  • Undermörkret

    Under världens yta, långt ned i djupet, finns en hel alternativ värld av grottor och tunnlar, bebodd av ljusskygga varelser och fylld med mysterier att utforska. Bland annat finns där den mindre Drow-staden [[Phaervorul]].

All Tags