Tag: Drow

Results

  • Zirithian

    En gång en krigare hängiven Lolth som tjänade Matrona Urlvrain. Slöt sedermera en pakt med Orcus och förlänades en vampyrs krafter samt det magiska svärdet _Nightbringer_. Tjänar som Hordmästare i Dödsholt och strävar efter att upphöjas till Orcus' …

All Tags