Tag: äventyrare

Results

  • Etheran

    Son till Baron Perenon. Rider land och rike kring med sina följeslagare för att skipa rättvisa och undsätta folk i nöd. Bär symbolen för det gamla kungariket Therund, svärdet Solvrede. Dräptes av Skalmad, men med hjälp av hans avhuggna huvud uppv …

All Tags