Zirithian

Exark-wannabe

Description:

Str 20 Con 15 Dex 25 Int 19 Wis 17 Cha 22

Bio:

En gång en krigare hängiven Lolth som tjänade Matrona Urlvrain.

Slöt sedermera en pakt med Orcus och förlänades en vampyrs krafter samt det magiska svärdet Nightbringer.

Tjänar som Hordmästare i Dödsholt och strävar efter att upphöjas till Orcus’ nästa exark.

Zirithian

Jonas' 4e D&D Bolongo