Keegan

Mörkerborgens Riddare

Description:

Str 16 Con 17 Dex 16 Int 10 Wis 14 Cha 10

Bio:

Den siste befälhavaren över Mörkerborgen på det gamla imperiets tid. Hans sinne förvändes av den mörka energi som sipprade ut från revan till Skuggriket, och han dräpte sin egen familj och större delen av garnisonen innan han själv föll i strid.

På grund av hans svåra brott kunde Keegans själ inte få någon ro, utan animerar fortfarande hans kvarlevor i en grav under borgen.

När gruppen fann honom gav han dem hjälp att stoppa Kalarel och hindra ett nytt öppnande av revan.

Keegan

Jonas' 4e D&D Bolongo