Karavakos

Fånge i och härskare över Skuggornas Pyramid

Description:
Bio:

Karavakos härskade en gång över ett stort rike med diabolisk hjälp, men hans avtal slog slint och han fängslades för all framtid i en utomdimensionell pyramid.

Hans själ och personlighet delades med tiden och under pyramidens magiska inflytande upp i ett antal mer eller mindre verkliga delar. Gruppen var tvungen att besegra dem alla i strid innan de kunde konfrontera den verklige Karavakos och med hans död som nyckel lyckas fly från pyramiden.

Karavakos

Jonas' 4e D&D Bolongo