Paldemar

Avfälling från Saruuns magiker

Description:
Bio:

Låg bakom allt mystiskt som hände i Åskspirans Labyrint. Hans plan var att få fullständig kontroll över Åskspiran, och därefter den omgivande landsbygden.

Dyrkade Vecna.

Dräptes av gruppen innan han hunnit sätta de viktigaste delarna av planen i verket (att eliminera Saruuns magiker, till exempel).

Paldemar

Jonas' 4e D&D Bolongo