Kalarel

Orcuspräst

Description:

Str 21 Con 21 Dex 12 Int 10 Wis 21 Cha 12

Bio:

Överstepräst för en Orcuskult som kom till Nentirdalen för att öppna en portal till ett Orcustempel i Skuggriket. Portalen fanns i katakomberna under Mörkerborgen nära Vinterhem. Om han lyckats hade horder av odöda svämmat ut för att erövra landet.

Dödades av gruppen under genomförandet av sin slutliga ritual. Eller dog han verkligen? Det sista de såg av honom var att han sögs in i mörkret av svarta tentakler, varefter portalen blev stilla.

Kalarel

Jonas' 4e D&D Bolongo