Ninaran

Spion för Kalarel

Description:

Str 13 Con 14 Dex 20 Int 12 Wis 16 Cha 11

Bio:

En alvkvinna som låtsades vara äventyrare, men i själva verket tillhörde Orcuskulten och spionerade på Vinterhem för Kalarels räkning.

Dräptes av gruppen när hon uppväckte de döda för att anfalla Vinterhem.

Ninaran

Jonas' 4e D&D Bolongo