Valthrun den Förutseende

Vinterhems lärde man

Description:
Bio:

Besitter mycket historisk kunskap om Nentirdalen i allmänhet och området kring Vinterhem i synnerhet. Har ett stort bibliotek där han kan leta efter annan information.

Valthrun har också visat sig leva upp till sitt namn genom att ibland få visioner av framtiden.

Valthrun den Förutseende

Jonas' 4e D&D Bolongo