Ernest Padraig

Herre över Vinterhem

Description:
Bio:

Ättling till adelsfamiljen som härskade över Vinterhem under kejsarens tid. Har inte längre någon officiell makt, men byborna låter honom styra så länge han inte kräver något allt för arbetssamt.

Ernest Padraig

Jonas' 4e D&D Bolongo