Jonas' 4e D&D

P3, session 7

Frisk luft till slut

Med stor magi övervanns hydran, trots att det hela tiden växte ut nya huvuden på den.

Nästa utmaning var en lång och bred trappa som vaktades av slaads i diverse färger. Eftersom äventyrarna hade sett till att vara utvilade innnan de gick upp var inte detta något större bekymmer.

Slutligen kom de upp på borgens mur och stötte där på Zry, en svart slaad som var ledare för denna del av försvaret. Också han stupade efter visst orerande. Han hade en fjärde soul ring på sig.

Att de fyra ringarna fanns på ett ställe sände en signal till Magrathar, ringarnas mästare. Han teleporterade in med sina vakter – minotaurer och drakvålnader. Magrathar visade sig vara en så kallad larva mage, med ond magi till sitt förfogande.

Comments

Bolongo

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.