Jonas' 4e D&D

P3, session 6

Det brinner! Det brinner!

På väg vidare genom den labyrintiska fästningen hittade äventyrarna en hemlig dörr som dessutom var skyddad med en cirkel av arkana symboler riktade mot skuggvarelser. Nyfikna som de är, undersökte gruppen närmare och hittade ett rum bebott av två spöken. Dessa var inte vilka döingar som helst utan extremt lärda män som var specialister på det Bortre Riket. De hade fänglsats här för att hjälpa Magrathar att bekämpa intrånget i hans borg. Efter visst dividerande lyckades hjältarna bryta förtrollningen och släppa vålnaderna fria.

Nästa möte visade vad det är Magrathar är rädd för. En ensam glabrezu-demon kämpade där mot ett antal foulspawn och mer av den lila elden. Gruppen lyckades lura i de främmande varelserna att de var allierade och gjorde gemensamma ansträngningar mot demonen, som var en ganska hård nöt att knäcka. Sedan vände sig äventyrarna mot de kvarvarande monstren och dödade dem också.

I det sista rummet i denna del av Magrathar’s Teeth väntade azer-dvärgarnas ledare, Dedanum, och hans trupper. Den striden var förhållandevis enkel för hjältarna att klara av.

Efter änu en lång promenad genom övergivna salar började gruppen känna att de nog närmade sig toppen av murarna – eller bergen, eller vad man skall kalla det – och stötte då på en ny bebodd sektion. De konfronterades där med en femhövdad hydra och ett helt gäng med ogres, som dessutom hade eldblåsande ödlor i stall. Striden var ett faktum. Fortsättning följer…

Comments

Bolongo

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.