Jonas' 4e D&D

P3, session 4 och 5

Brrr...

Efter att Porapherah besegrats gick gruppen tillbaks till dracolichens lya och gav den ett kristallprisma de hittat. Den odöda draken tackade dem och flög iväg. Nightwalkern hade en annanskatt också: en “soul ring” som kunde ge inträde någonstans om den blev “attuned”. Exakt hur detta skulle göras var fortfarande oklart.

Nästa bebodda sektion av fästningen hade ett köldtema. Mycket ice archons, en del köldmodifierade basilisker och chimeror. Samt, märkligt nog, ett par rakshasas och stengolems. Vorst, isarkonternas ledare, hade också en soul ring.

Efter ännu en sträcka av tomma, dammiga rum, träffade hjältarna på grupper med azer (eld-relaterade dvärgar). Först en enda azer som ledde hell hounds och goristros, som försökte åtgärda ett intrång från Far Realm. Detta tog formen av bollar av violett eld som hade elaka effekter. Äventyrarna slog ihjäl monstren och flydde från eldbollarna. Nästa strid var mot en immolith som ledde ett antal azer och salamanders. Det enda märkvärdiga i sammanhanget var att demonen hade en mycket farlig aura som hjältarna hade problem med, men i slutändan segrade de.

Comments

Bolongo

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.