Jonas' 4e D&D

P3, session 3

Dealing with the Dead

Det var lätt att gå vilse i de många dammiga, övergivna, rummen och korridorerna som fästningens murar vimlade av. Så äventyrarna fick till slut följa spåren efter platsens invånare för att komma någonstans.

Den första delen av komplexet de utforskade var fyllt med ghouls, wights, boneclaws och ännu en draconic wraith, denna av en typ de inte stött på förut. Dessa monster var för det mesta välbekanta fiender, men vissa rum hade inneboende dödsmagiska effekter som tvingade fram ny taktik.

Efter dessa torra ben hade knäckts kom gruppen till dracolichen Xendros kammare. Klokt nog anföll de inte en så mäktig varelse med en gång utan lyckades istället förhandla med den. Det visade sig att den ville ha något: dess phylactery hölls av någon vid namn Porapherah, som var löjtnant med befäl över denna del av fästningen. I utbyte mot detta viktiga föremål var Xendro beredd att erbjuda hjältarna fri lejd.

När de hittade Porapherah visade han sig vara en nightwalker, understödd av fler ghouls och wights. Striden var ett faktum…

Comments

Bolongo

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.