Jonas' 4e D&D

P3, session 2

Gravallvarligt

Från ängelns rum fanns det en portal till ett litet demiplane, svävande någonstans mellan världen och skuggriket. Eftersom det var enda utvägen, tog äventyrarna den.

I Sartines lilla fickdimension hittades den gamla trollpackans rykande svarta dödskalle – numera omvandlad till en artefakt. Skallen tyckte gruppens uppdrag var ett viktigt sådant, så den bestämde sig för att följa med.

Innan de kunde komma vidare till det riktiga dödsriket var de tvungna att lösa en ytterst enkel gåta. Och javisst, bekämpa en hord med eldelementarer också. Ingen svår match.

Ankomsten till skuggornas dal ledde till en strid mot några odöda varelser, framför allt en slags drak-lika vålnader med diverse otäcka krafter. Lyckligtvis bekämpades dessa med framgång.

Gruppen befann sig väldigt nära en enorm fästning, med ett högt torn i sin mitt. Runt tornets spets virvlade moln, skuggor och ett spöklikt sken. Drakvålnader flög runt den mörka himlen för att fånga fallande stjärnor och kasta in dem i virveln. Det såg olycksbådande ut.

Utan särskilt många alternativ tillhands tågade äventyrarna in genom den gapande öppningen till Magrathar’s Teeth…

Comments

Bolongo

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.