Jonas' 4e D&D

P3, session 1

Döden steker en flamingo

När de anländer i Vaesters Pelortempel får de veta att överstepräst Beldan är på begravningsplatsen. Alltså knallar de dit, och får se hur den förvånansvärt unge prästen misslyckas med att återuppliva Jothen, son till Halumoor Järnstav. Kort därefter materialiseras ett antal vålnader som är utskickade för att bestraffa äventyrarna.

När dammet efter striden lagt sig kommer Beldan, Halumoor och Moyshanna tillbaks för att prata med gruppen. Någonting hindrar själar som vill återvända från att göra det, och därför misslyckas ritualer som borde varit framgångsrika. Moyshanna misstänker att störningen har sitt ursprung i Skuggriket, och erbjuder sig att visa vägen dit.

Med sin nya guide kan gänget medelst en genväg undvika de tradiga troglodytboningarna i de övre delarna av det lokala Undermörkret, och gå direkt på de seriösa nivåerna. Efter en skärmytsling med en ovanligt stor carrion crawler och en bunt cykloper, kommer de fram till Sartines Grav. Sartine var en shadar-kai som bemästrat skuggornas och illusionernas magi, och vid sin död upptogs i kretsen av de Sorgesvurna, särskilda följeslagare till Korparnas Drottning. Moyshanna var övertygad om att en portal till dödsriket skulle finnas därinne, men hade inte lyckats penetrera gravens försvar på egen hand.

Ingången vaktades av gargoyler, stengolems och en hemsk styggelse från galenskapens dimension. Efter en ovanligt hård dust kunde äventyrarna tåga in i gravkomplexet, där de först stötte på gamla bekanta fiender: bone nagas och en boneclaw. Dessa var ingen svår utmaning, även om några elektriska fällor komplicerade saken en aning.

Nästa strid var mot fler odöda: en bodak death knight och dess underhuggare i form av wights och ghouls. En lätt match för våra erfarna odöds-dödare.

Men sedan stötte de på ett betydligt värre hinder. En hämndens ängel bröt sig fri från sin boning av is, kallade på ett antal mindre mäktiga änglar och några wraiths, och satte igång med att hämnas på de förmätna wannabee-hjältarna. Detta krävde mycket av gruppens resurser, och de tog sig en välbehövlig vila efteråt.

Comments

Bolongo

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.