Jonas' 4e D&D

P2, session 6

Mörka alver, mörka sinnen

Efter att ha tagit sig tillbaka ut ur den svarta zigguraten och vilat upp sig efter sina strapatser där inne, anträdde äventyrarna resan tillbaks över öknen. Den gick betydligt lättare denna gång, eftersom alla monster undvek dem och till och med klimatet tycktes ha mildrats något. The Keeper tackade dem för väl uträttat arbete och skickade tillbaks dem till den vanliga världen.

När de kom ut ur portalen möttes de av en drow som presenterade sig som Maarth, utsänd av Urlvrain för att leda dem till ett möte på en neutral plats. Han visade dem till garnisonens barrack och träningslokal, där en stor trupp med drow låg i bakhåll.

Efter att med viss möda ha besegrat dessa förrädiska typer, bestämde sig gruppen för att hämnas medelst ett frontalangrepp på svartalvernas tempel.

Att komma in genom portarna var inte så svårt, men korridoren bakom den visade sig vara full av fällor, och efter att ha löpt gatlopp mellan giftpilar möttes de av vakter, inklusive en prästinna och en magiker. Dessa nedkämpades effektivt, och efter en kort andhämtningspaus var det dags att tränga djupare in i byggnaden.

Fortsättning följer…

Comments

Bolongo

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.