Jonas' 4e D&D

P2, session 4

Det våras för de odöda

Det som verkade vara ett vakttorn var det mycket riktigt, dessutom var det bemannat av Bodaks och Wraiths. Efter att de rensats ut bestämde sig gänget för att fortsätta att utforska litet till innan de tog en vilopaus.

Alltså fortsatte de söderut, mot den svarta pyramiden. Ett öppet torg framför den innehöll lik i järnburar som hängde från plattformar. Ovanpå en plattform stod en demonisk Oni och höll vakt. Han visade sig vara rätt farlig, och han fick understöd av Wights (några av de nämnda liken) som dränerade en hel del av äventyrarnas energi. Efter den striden retirerade de till vakttornet och barrikaderade sig för natten.

Nästa dag vill gruppen undersöka hela området runt pyramiden innan de gav sig på den, så de gick österut från torget och kom ut på en till öppen plats. Denna hade någon slags offerplats till Orcus i sin mitt, och runtom stod pålar med förkrympta huvuden hängande på dem. Där fanns också en odöd Orcus-präst, och när han blev anfallen dök hans allierade upp: en flygande och brinnande dödskalle samt en Nightwalker. Och javisst, några av huvudena på pålarna var fällor.

Comments

Bolongo

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.